Digitalt Årsmöte – 20 maj

Det blir digitalt årsmöte torsdagen den 20 maj kl. 19:00. Har ni någon fråga eller motion som berör verksamheten och skall behandlas på årsmötet måste den vara styrelsen tillhanda senast under mars månad. Kallelse med mer information kommer i april.

Frivillig Arbetsdag

Arbetsdagen kommer även denna gång vara frivillig på grund av omständigheterna. Den är planerad till lördagen den 10 april. Det finns möjlighet att plocka lite ris efter farmartjänst röjning och rensa diken eller vad man bedömer behöver göras. Vi hoppas att gatufogdarna samordnar som vanligt trots att det är frivilligt. Vi hoppas att många tittar ut och hejar på varandra.