Ägarbyte

Ägarbyte

Vid ägarbyte ska föreningens kassör informeras om förändringen. Avläsning av vattenmätare ska ske och avräkning av avgifter görs mellan köpare och säljare. Kontakta kassören om ni behöver hjälp med beräkning. Säljare är skyldig att informera köpare om vilka skyldigheter och rättigheter som följer med medlemskapet i samfälligheten.