Skogsvårdsplan 2020

Pågående och planerade skogsarbeten av Skogsvårdsgruppen , Götene Kommun enligt den skogsvårdsplan för 2019-2020 som arbetats fram i samarbete med Villastaden:

Vi har tidigare informerat om detta i Villastadsbladet december 2019.

Här kommer mer ingående vad som skall göras.

 • Gallring från Lotsatorpet till Sigrid Storråda för att gynna ädelskog och bete för fåren.
 • Gallring vid Sigrid Storråda mot parkeringsplats.
 • Gallring av förtätat buskområde nedanför diket nedanför Älgstigen. I mån av tid. Ris kommer att ligga kvar.
 • Gallring för utvidgning av fårhagen mellan diket bakom Oxelvägen och mot sjön och badet. (troligtvis ingen fårhage detta året, det måste växa till sig)
 • Diket nedanför Oxelvägen skall senare rensas (grävare) och anslutande dräneringsrör spolas. (vårt arbete)
 • Rör under stigen bytes och singel-grus läggs på stigen mellan badet och norra området för att göra stigen gåbar även vid högt vattenstånd.
 • Badplatsen röjs och öppnas upp mot norr och söder.
 • Gammal igenväxt stig från hamnen till badet röjes och kompletteras med nya spångar.
 • En del träd utefter Blombergsvägen tas ner som står närma vägen, hänger över vägen eller ser illa ut. Även önskemål från boende.
 • Några träd på Hamnvägen från korsningen till Lotsatorpet tas ner av samma orsak.
 • Området norr om Rävstigen mot Badvägen gallras.
 • Området norr om Hasselvägen (Vårt område) gallras delvis pga att granarna är angripna av barkborre.
 • Träd runt pumphuset tas bort.
 • Område nedanför Hamnbacken och utefter Blombergsvägen mot Klevkanten och till början av Naturvårdsområdet röjes delvis för att ta fram ädelskog. I mån av tid.
 • Utefter skogsvägen mot Sjöåsen tas också en del träd bort.

Vi planerar att även rensa diket från Hasselvägen och mot norr tillsammans med Länsstyrelsen.

 • Ny dränering av området bortom Hasselvägen. Rör lägges under jordvall (stigen) för att leda bort vattenflödet till sjön vid vårflod.
 • Rensning där dagvattenröret mynnar ut mot sjön som kommer från nedersta brunnen på Hasselvägen.
 • Rensning av diket mellan Blombergsvägen och Badvägen.
 • Rensning av diket nedanför Älgstigen och ut i sjön.

Götene kommun har samarbete med skogsvårdsgruppen VIDA för röjning av sly och även av skogmaskiner som fäller och plockar träden och även plockar riset. Allt ris kommer inte att plockas bort. Riset kommer att läggas vid badplatsens parkering innan hämtning.

För all gallring gäller att tall, ek, körsbär och andra blommande träd lämnas.

Arbetsdag 2020-04-04

Arbetsdagen förläggs till lördagen den 4 april. Även i år anlitar vi farmartjänst för diverse röjning vid lämplig tidpunt före arbetsdagen.

Vid deltagande på arbetsdagen reduceras grundavgiften med belopp som årsmötet bestämt. Gatufogdarna redovisar till kassören vilka som deltagit. Arbete på annan tidpunkt än den fastlagda arbetsdagen är ej längre tillåtet.

Grannsamverkan

Som alla vet har vi bildat grannsamverkan på vårt område och på varje gata har en kontaktman samlat in mail adresser för de som är intresserade.

Detta medför dock att bara den gatan som berörs kontaktas. För att vi ska nå alla både på norra och södra området har jag Solbritt Starck bildat en grupp i Grannsamverkan appen där alla som är intresserade i Blombergs Villastad kan gå med. På så sätt nås alla i området med en avisering i sin mobil om något händer och inte bara den enskilda gatan.

Ladda hem appen Grannsamverkan till din Mobil:

Ladda ner för Android
Ladda ner för iPhone