Vandringsled i Blomberg

I samband med Kristi Himmelsfärdshelgen blev vandringsleden i Blomberg tillgänglig och den blev genast uppmärksammad och livligt frekventerad.

Som vi skrev i e-post 24/5 planerades och projekterades leden utan något ordnat samråd från kommunens sida. Efter kontakt med dem skulle vi återkomma till Er med information och vidtagna åtgärder till Er.

Vi har från styrelsens sida arbetat på följande sätt:

24 maj skickade vi ett brev till Götene kommun där vi påtalade att planering och iordningsställande skett utan samråd och vi därför snarast vill träffa dem.

28 maj träffade vi företrädare från kommunen där de bad om ursäkt för det bristande samrådet. Vi diskuterade ett antal alternativa lösningar för att hitta en balans mellan intresset från deras och allmänhetens sida att vandra i området och våra intressen som boende och en lugn miljö.

För att tillmötesgå en del av våra önskemål krävdes kontakter med andra markägare och länsstyrelsen.

Vi har vid två tillfällen gått delar av leden tillsammans med dem för att hitta alternativa dragningar. Efter dessa genomgångar har vi kommit fram till en lösning där Götene kommun gått oss till mötes på de synpunkter som framförts, så vi så långt möjligt kan avväga alla de olika intressen som finns mellan oss som boende, allmänhet och kommunen.

Vi äger fastigheterna runt omkring oss tillsammans med kommunen och de har andel i vägsamfälligheten vilket gör att vi även vill beakta att vi ska ha en fortsatt bra dialog kring kostnadsfördelning.

I nedanstående karta finns inritat de ändringar som kommer att göras, en del är redan utfört och en del kommer att göras sensommar/höst.

Det som redan är utfört är markerat med siffrorna 1 och 2 i bifogade karta och innebär att nedanför Lindvägen/Askvägen/Hasselvägen har leden flyttats närmare sjön. I förlängningen norrut flyttas stigen några meter till nästa stig västerut och ansluter sedan till redan befintlig led. Förutom att det kommer lite längre ifrån bebyggelse finns det en risk att fler granar måste tas ner om barkborreangrepp fortsätter och då öppnas landskapet mer innan nya träd växer upp.

Följande ändringar kommer att ske sensommar/höst

(3) Söderut så kommer leden inte att gå tillbaka ut på Hamnvägen utan fortsätta bakom fårhagen och ansluta till Mjölkastigen. Genom denna förändring så undviks att vandrare och bilar/båttransporter rör sig samtidigt på vägen då det många gånger är ganska mycket trafik till hamnen. Vandringsupplevelsen blir också trevligare.

(4) Vid järnvägen så flyttas Mjölkastigens nedgång närmare transformatorn efter markägarens önskemål.

(5) För att bl a minska trycket på biltrafik in i området så planeras de för att Blombergsleden startar vid Blombergs café. Leden går cykelvägen ned och sedan väljer man om man vill gå söderut eller norrut. Berörda parter är positiva och kommunen har några frågor att klara ut innan man kan genomföra ändringen.

(6) I Blombergsvägens förlängning efter Hasselvägen läggs en ny plankbro över diket och leden kommer att gå på skrå upp mot befintlig led. Bron som går upp ungefär mittemot Hasselvägen är kvar utan markering.

Vi har försökt att lyssna in alla som hört av sig både skriftligt och muntligt och genom de här förändringarna har kommunen tagit till sig förslagen och vi tycker att vi nått en balans mellan de olika intressen som finns.

Vi önskar alla en fortsatt trevlig sommar. Inom några veckor kommer kallelsen till årsmötet 15 augusti.

Blomberg 2020-06-19

Styrelsen för Blombergs Villastad