Arbetsdag i Blomberg i coronatider

Styrelsen har funderat hur vi ska organisera arbetsdagen som är planerad till 4 april och samtidigt hantera den oro kring smittspridning och myndigheters rekommendationer om begränsning av sammankomster. Vi som personer och blombergsmedlemmar har olika uppfattningar om hur man ska agera i de här situationerna och vad som är lämpligast. Vi får ha respekt för varandras åsikter men på styrelsen landar att ta ett beslut.

Vi har kommit fram till följande:

Vi utlyser ingen specifik arbetsdag under våren 2020. Med tanke på den röjning av sly och träd som skett i vårt område av Götene kommun i enlighet med den skogsvårdsplan som finns så blir det trots att skogsmaskinerna plockat ris kvar en hel del handplockning för att göra det snyggt. Vi ser gärna att var och en som har möjlighet och vill hjälpa till med att snygga till på vårt gemensamt ägda område går ut och samlar ihop ris i högar, så att vi därefter kan leja in en traktor som plockar upp det och kör ut för flisning.

Tycker du det blir en bra hög att elda och det passar, så är det inget som hindrar om vädret och markförhållandena är lämpliga.

Arbetet kan göras när det passar Dig och vill du prata med någon granne och samordna det så löser var och en det på bästa sätt.

De områden som vi i första hand förordar ska plockas på är:

  • Runt korsningen nedanför backen, röjs på kvarvarande ris
  • Diket utmed hela Blombergsvägen, röjs på kvarvarande ris
  • Väster om Älgstigen mot fårhagen, samla ris närmast stig i högar, lämpligtvis mot vägen och i fårhagen som går att hämta med traktor.
  • Området mellan Rävstigen, Rådjursstigen och Badvägen, röjs på kvarvarande ris
  • Diket väster om Oxelvägen, röjs på kvarvarande ris
  • Området nedanför Oxelvägen/Ekvägen, röjs på kvarvarande ris framförallt utmed stigar
  • Området runt pumphuset, röjs på kvarvarande ris
  • Samla in snökäppar och lägg dem vid pumphuset

Respektive gata tilldelas inget specifikt området utan vi hjälps åt där vi ser att det behövs.

Götene kommun kommer att fortsätta arbetena med att hämta virke och ris vid badet och området bakom Hasselvägen. De kommer då att samla upp de högar av ris som vi hunnit plocka ihop.

Sopning av Hamnvägen/Blombergsvägen kommer att ske inom närmaste veckorna. Ev kommer kompletterande lagning av asfalt att ske i vår.

Hur blir det då med debitering av avgifter och hur ska vi räkna den här gången???

Avläsning av vattenmätare kommer att ske under slutet av april och senast 1 maj som vanligt genom gatufogdarnas försorg. Debiteringslängden fastställs på årsmötet och reducering av avgift för deltagande på arbetsdagen, räknas utifrån deltagande på arbetsdagen i oktober 2019. Räkningarna skickas ut i början av juni med betalning 30/6.

Vi har ett läge som ingen – eller få av oss – har varit med om och då får vi hantera det efter bästa förmåga. Vi vill fortsätta och trivas och ha det bra i vårt Blomberg med omgivningar och då får vi hjälpas åt. Ingen kommer att titta snett på eller ifrågasätta varför man inte kan göra en arbetsinsats den här våren – vi lovar, möjligheterna kommer att kvarstå. Finns det förutsättningar och arbete så kanske en arbetsdag ev. utlyses i höst.

Årsmötet

Vi hoppas årsmötet kan genomföras som planerat 16 maj och kallelse kommer inom några veckor. Med det läge som är nu kan det bli så att vi ändrar med kort varsel.

Passa på att njuta den fina naturen i vårtider!

Hälsningar, 

Styrelsen i Blombergs Villastad