Styrelsen 2022

Styrelsen i Blombergs Villastad
Datum: 2022-05-21
E-post: blombergsvillastad@gmail.com

Ordförande:
Lars Starck
Blomberg Rävstigen 3
Hemadress: Borregårdsvägen 1, 532 73 Varnhem
E-post: larsstarck@telia.com
Mobil: 0703 66 05 41

Vice Ordförande & Sekreterare:
Lars Fahlgren
Blomberg Lindvägen 30
E-post: lars.fahlgren@telia.com
Mobil: 0706 31 41 40

Kassör:
Sture Kjell
Blomberg Askvägen 16
E-post: sture.kjell@outlook.com
Mobil: 0706 61 47 17

Ledamot & VA ansvarig:
Andreas Thorén

Blomberg Rävstigen 11
Hemadress: Björkmusvägen 3B, 531 57 Lidköping
E-post: athoren74@hotmail.com
Mobil: 0766 35 03 25

Ledamot & Kommunikationsansvarig:
Lilian Hallström
Blomberg Lotsatorpet
Hemadress: Kinnekullegatan 24, 532 32 Skara
E-post: lilian.hallstrom@gmail.com
Mobil: 0723 23 17 33

Ledamot:
Marie Kedebäck Ohlsson
Blomberg Rävstigen 10
Hemadress: Stenhuggargränd 1B, 541 31 Skövde
E-post: kedebackohlsson@gmail.com
Mobil: 0709 10 51 04