Styrelsen 2023

Styrelsen i Blombergs Villastad
Datum: 2023-05-20
E-post: blombergsvillastad@gmail.com

Ordförande:
Lars Fahlgren
Blomberg Lindvägen 30
E-post: lars.fahlgren@telia.com
Mobil: 0706 31 41 40

Kassör:
Sture Kjell
Blomberg Askvägen 16
E-post: sture.kjell@outlook.com
Mobil: 0706 61 47 17

Ledamot & VA ansvarig:
Andreas Thorén
Blomberg Rävstigen 11
Hemadress: Björkmusvägen 3B, 531 57 Lidköping
E-post: athoren74@hotmail.com
Mobil: 0766 35 03 25

Ledamot & Kommunikationsansvarig:
Lilian Hallström
Blomberg Lotsatorpet
Hemadress: Kinnekullegatan 24, 532 32 Skara
E-post: lilian.hallstrom@gmail.com
Mobil: 0723 23 17 33

Ledamot:
Hans Ljunggren
Blomberg Rävstigen 7
E-post: hans.ljunggren@hotmail.com
Mobil: 0702 72 93 59