Grannsamverkan

Grannsamverkan

Som alla vet bildade vi grannsamverkan på vårt område under 2019 och på varje gata har en kontaktman samlat in e-post adresser för de som är intresserade.

Detta medför dock att bara den gatan som berörs kontaktas. För att nå alla både på norra och södra området har det bildats en grupp i Grannsamverkan appen där alla som är intresserade i Blombergs Villastad kan gå med. På så sätt nås alla i området med en avisering i sin mobil om något händer och inte bara den enskilda gatan.

Ladda hem appen Grannsamverkan till din Mobil:

Ladda ner för Android
Ladda ner för iPhone