Kallelse Årsmöte 2020-08-15

Årsmötet 2020 kommer att hållas lördagen den 15 augusti kl 16:00 i Pastoratsgården, Källby.

Pga av rådande pandemi och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan vi ha max 50 personer i lokalen. Din anmälan är obligatorisk och måste inkomma via e-post till blombergsvillastad@gmail.com senast den 20 juli. Vänligen uppge namn och fastighetsbeteckning eller adress i anmälan. Om antalet anmälda överstiger 50 så kommer vi ordna så att vi kan erbjuda digitalt deltagande via videolänk. Mer information följer om så blir fallet.

Vill du använda din rösträtt på årsmötet men inte har möjlighet att närvara kan du lämna fullmakt till någon annan att företräda Dig. Fullmaktsformulär bifogas kallelsen eller kan hämtas hos Lars Starck eller Sture Kjell. OBS! Om ni äger fastighet gemensamt måste samtliga ägare underteckna fullmakten.

För att begränsa smittrisken blir det ingen servering i samband med årsmötet.

Alla årsmöteshandlingar samt fullmaktsformulär har bifogats i kallelsen du fått via e-post.

Hör gärna av er om ni har frågor.

Mvh,
Styrelsen
Blombergs Villastads Samfällighetsförening