Gatufogdar

Gatufogdar Blombergs Villastad

Askvägen 11:
Gatufogde: Per Karlsson
E-post: carlsson.per@telia.com
Mobil: 070-5921009

Ekvägen 42:
Gatufogde: Hasse Wahlström
E-post: hans.wahlstrom@gmail.com
Mobil: 070-7398244

Hasselvägen 6:
Gatufogde: Jan-Olof Mellegård
E-post: jomellegard@gmail.com
Mobil: 070-6714403

Lindvägen 30:
Gatufogde: Lars Fahlgren
E-post: lars.fahlgren@telia.com
Mobil: 070-6314140

Oxelvägen 46:
Gatufogde: Björn Hendin
E-post: bjorn.hendin@gmail.com
Mobil: 070-5482941

Rådjursstigen 6:
Gatufogde: Kjell Jonsson
E-post: K@2454.se
Mobil: 076-2669526

Rävstigen 9:
Gatufogde: Andreas Thorén
E-post: andreas.thoren@inquire.se
Mobil: 076-6350325

Älgstigen 13:
Gatufogde: Jan Ranbro
E-post: jan@ranbro.se
Mobil: 073-3850149