”En samfällighet kan förvaltas genom bildning av en samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning. En samfällighetsförening är en juridisk person som tilldelas ett organisationsnummer vid registreringen hos Lantmäteriet.” (verksamt.se)

Mer information om samfällighetsföreningar kan du hitta här:
Verksamt.se
Lantmäteriet.se