Höststädning/arbetsdag

Årets arbetsdag är plannerad till lördagen den 19:e oktober för bägge områdena.
Fr o m nästa år kommer arbetsdagen att förläggas till april månad.

Arbetsdagen närmar sig. I år blir det lite annorlunda mot tidigare enl. beslut på årsmötet. Det är inte tillåtet att köra med röjsåg eller motorsåg under den tid som arbetsdagen pågår. Gatufogden bestämmer när arbetsdagen är slut. Efter det är det fritt fram att köra.

Farmartjänst har varit och röjt innan arbetsdagen så det blir att samla ris och grenar och kanske elda. Rensa diken etc. Gatufogden vet mer.

Anders på Götene Kommun säger att de hämtar riset om det ligger utefter vägen. Då skall det ligga med rotändarna åt samma håll. Lättare att plocka med kranen. Han kan inte säga när de kommer. Senare i vinter eller nästa år? Ni får själva avgöra hur ni gör. Elda eller lägga på hög. Det kan ju också blåsa eller regna om vi har otur.

Jag skrev förra gången att vi har problem att hitta alla dagvattenbrunnar.  En del ligger under jord. De som går att ta fram vill vi ha hjälp med att kolla funktionen. Försök gärna att spola med vatten för att se om det rinner och vilket håll. Även spolbrunnar (en till varje fastighet) för avlopp skall letas fram och markeras. Det finns en karta som visar där de bör ligga. Prata med gatufogden. Vattenventilen till sin fastighet skall man också veta var den är och helst synas. Helst markerad med en stolpe. Vattenventilen för hela gatan får ni hjälpa gatufogden att ta fram.

På arbetsdagen träffar vi varandra och det är ett jättebra tillfälle att diskutera saker man tänkt på som kan vara bra för Villastaden.

Glöm inte fikat och trevligt samkväm.