Båtplats

Båtplats

Båtsällskapet arrenderar marken utan kostnad av Götene kommun och Blombergs Villastad. Medlemmar i Blombergs Villastad har förtur till båtplats i hamnen.

Mer information kan du hitta på Blombergs Båtsällskaps webbsida:
https://www.blombergsbatsallskap.se/